บ้านอภิบาล ชรารักษ์

ศูนย์ดูแลและฟื้นฟูผู้สูงอายุแบบครบวงจรและทันสมัย จังหวัดเชียงใหม่

สถานดูแลผู้สูงอายุให้การดูแลฟื้นฟูสุขภาพอนามัยทั้งทางร่างกายและจิตใจ โดยทีมงานที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทาง อันเข้าใจถึงพฤติกรรม อาการของผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียง และโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีใจรักในวิชาชีพ พร้อมให้การดูแลเอาใจใส่ผู้รับบริการด้วยความรัก ความอบอุ่นภายใต้การบริหารจัดการอย่างเป็นระบบและให้ความสำคัญแก่ผู้รับบริการดุจญาติมิตร ทั้งนี้ก็เพื่อเกิดผลดีต่อสุขภาพกายสุขภาพใจ และพลานามัยของบุคคลอันเป็นที่รักของท่าน

DSC_6048_edited.jpg
 

บ้านอภิบาล ชรารักษ์

"ความสุขของเราคือความสบายของคุณ"

บ้านอภิบาล ชรารักษ์ให้บริการดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงที่มุ่งเน้นมาตรฐานการดูแลอย่างสูงที่สุด ดูแลโดยทีมแพทย์และพยาบาลผู้เชี่ยวชาญตลอด 24 ชั่วโมง มุ่งเน้นให้การดูแลดุจญาติมิตรพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกที่สะอาด ปลอดภัย บนพื้นฐานการรักษาศักดิ์ศรีและสุขภาพจิตที่ดีอย่างใกล้ชิดและเอาใจใส่

การบริการและการรักษา

การบริการและการรักษาที่ดีที่สุดคือมาตรฐานของเรา

บ้านอภิบาล ชรารักษ์ มีจุดมุ่งหมายในการสร้างการดูแลและการบริการสำหรับผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงที่ดีและมีประสิทธิภาพอย่างที่สุด เพราะเราเชื่อว่าผู้ป่วยแต่ละท่านต้องการการดูแลที่แตกต่างกัน ดังนั้นเราจึงคำนึงถึงอาการและภาวะการเจ็บป่วยของผู้ป่วยเป็นรายบุคคลเพื่อที่แพทย์และพยาบาลผู้เชี่ยวชาญจะได้ร่วมกันออกแบบการรักษาที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคล พร้อมการดูแลจากพยาบาลและผู้ช่วยพยาบาลที่มีประสบการณ์ในการดูแลร่วมกับทีมแพทย์ได้อย่างเหมาะสม จึงมั่นใจได้ว่าท่านจะได้รับการดูแลรักษาที่ดีที่สุด

การบริหารจัดการตารางรับประทานยา

หนึ่งในหัวใจสำคัญของการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยติดเตียงคือการดูแลในเรื่องของจัดเก็บข้อมูลการรักษาและรายละเอียดของการบริหารจัดการตารางรับประทานยา ทางบ้านอภิบาล ชรารักษ์ได้เห็นถึงความสำคัญในเรื่องนี้จึงได้เน้นให้มีการตั้งระบบที่สอดคล้องต่อความต้องการที่เป็นส่วนตัวของผู้ป่วย ไม่ให้เกิดข้อผิดผลาดในการรับประทานยา

การดูแลการรับประทานอาหาร

อาหารและโภชนาการของผู้ที่เข้ารับการดูแลจากบ้านอภิบาลชรารักษ์ เป็นปัจจัยสำคัญปัจจัยหนึ่งที่อาจช่วยรักษาชีวิตคนที่คุณรักได้ การเข้าใจถึงความสำคัญของสารอาหารที่จำเป็น จะช่วยให้คุณดูแลคนที่คุณรักได้เหมาะสมยิ่งขึ้น เพื่อพักฟื้นร่างกายในระยะยาว เรามีนักโภชนาการที่มีประสบการณ์ ช่วยดูแลเรื่องอาหารและโภชนาการให้เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละโรค และเหมาะสมกับแต่ละบุคคล นอกจากนี้ เรามีนักกิจกรรมบำบัดคอยดูแลให้กับผู้ป่วยที่ประสบปัญหาในการกลืนอาหารอีกด้วย

การดูแลเรื่องการนอน

ผู้ป่วยนอนติดเตียงจะไม่สามารถพลิกตัวเองได้ และหากต้องนอนอยู่ในท่าเดิมเป็นเวลานาน ๆ และยังเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดแผลกดทับ ทำให้โอกาสที่จะติดเชื้อก็เป็นไปได้ง่ายขึ้น บ้านอภิบาล ชรารักษ์จึง มีทีมพยาบาล และผู้ช่วยพยาบาลตลอด 24. ชม เพื่อพลิกตัวผู้ป่วยทุก ๆ 2 ชั่วโมง นอกจากนี้เรายังมีเตียงนอนที่เหมาะสมสำหรับผู้ป่วยนอนติดเตียงโดยเฉพาะ ซึ่งก็จะช่วยให้ผู้ป่วยนอนหลับได้อย่างสบายและป้องกันการเกิดแผลกดทับได้เป็นอย่างดี

 

สิ่งอำนวยความสะดวก

 
DSC_6042_edited.jpg

อัตราค่าบริการ

อัตราค่าบริการรายเดือน (สำหรับผู้ป่วยทั่วไปเบื้องต้น)

ราคาพิเศษช่วงเปิดโครงการ

1) ห้องพักรวม เริ่มต้นที่                25,000 บาท ต่อเดือน

2) ห้องพิเศษ 3 เตียง เริ่มต้นที่      28,000 บาท ต่อเดือน

3) ห้องพิเศษ 2 เตียง เริ่มต้นที่      31,000  บาท ต่อเดือน

สิ่งที่ต้องเตรียมมา

- สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย
- สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านขอผู้ป่วย
- ประวัติการรักษาพยาบาล พร้อมยาที่ทานเป็นประจำ
- เอกสารแสดงสิทธิการรักษา (ถ้ามี)
- และต้องเตรียมค่ามัดจำ 1 เดือน

สามารถติดต่อสอบถามได้ที่:

               โทร: 082.557.3981 

            อีเมล: info@chararaks.com

            line ID: Chararaks

 ค่าบริการนี้รวม

 1. ให้การบริการดูแลผู้สูงอายุแบบประจำรายเดือนตลอด 24 ชั่วโมง

 2. ค่าบริการทางการแพทย์และพยาบาลวิชาชีพ

 3. กายภาพบำบัดขั้นต้นด้วยนักกายภาพวิชาชีพ และ ทีมบริบาลผู้เชี่ยวชาญ

 4. พลิกตัวทุก 2 ชั่วโมง ป้องกันแผลกดทับ

 5. ดูแลทำความสะอาดและสุขอนามัยของผู้สูงอายุ เช่น อาบน้ำ เช็ดตัว ตัดเล็บ ตัดผม และ เปลี่ยนผ้าอ้อม

 6. ดูแลจัดยาตามแพทย์สั่ง

 7. ห้องพักติดแอร์ และฟอกอากาศ

 8. บริการอาหาร 3 มื้อในแต่ละวัน ตามหลักโภชนาการ (ไม่รวมอาหารทางสายยาง)

 9. วัดและบันทึกระดับสัญญาณชีพ (ความดันโลหิต อุณหภูมิ ชีพจร อัตราการหายใจ)

 10. ซักรีดเสื้อผ้า รวมถึงทำความสะอาดของใช้ส่วนตัว

หมายเหตุ: การดูแลและกิจกรรมขึ้นอยู่กับสภาวะของผู้สูงอายุแต่ละท่าน

ค่าบริการนี้ไม่รวม

ของใช้ส่วนตัว สบู่ ยาสีฟัน ฯลฯ
- ของใช้สิ้นเปลือง เช่น แพมเพิส
- อุปกรณ์การทำแผล สำลี

- อุปกรณ์ให้ออกซิเจน
- ค่าบริการส่งโรงพยาบาลในกรณีฉุกเฉิน เช่น ค่ารถพยาบาล และ เจ้าหน้าที่ผู้ติดตาม

 

ทีมแพทย์และพยาบาลผู้เชี่ยวชาญ

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ บ้านอภิบาล ชรารักษ์ ทำงานร่วมกับทีมแพทย์ พยาบาลและผู้ช่วยพยาบาลที่มีประสบการณ์ เข้าตรวจเยี่ยมและวินัจฉัยอาการทุกวัน พร้อมการดูแลอย่างต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง

บริการรถพยาบาล

บ้านอภิบาล ชรารักษ์ ให้บริการเจ้าหน้าขนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉินทางการแพทย์ และพยาบาลผู้ชำนาญการ ให้บริการรับส่งผู้ป่วยครอบคลุมทุกพื้นที่ ตลอด 24 ชั่วโมงด้วยรถพยาบาลที่มีเครื่องมือที่ทันสมัยอย่างครบครัน สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ให้บริการรถพยาบาล รับ – ส่ง ผู้ป่วยตามแพทย์นัด

มาตฐานความสะอาด

บ้านอภิบาล ชรารักษ์ เชียงใหม่คำนึงถึงสภาพแวดล้อมและความเป็นอยู่ทั้งทางด้านสุขภาพโดยสถานที่ของเราเน้นการออกแบบที่ให้ความสำคัญเรื่องความสะอาดตามมาตฐานของโรงพบาบาล

- อุปกรณ์ต้องสะอาดปราศจากเชื้อ ด้วยเครื่องอบไอน้ำฆ่าเชื้อแรงดันสูง(Autoclave)

- ครื่องกรองอากาศ แอทโมสเฟียร์ สกาย (Atmosphere Sky) ในการกำจัดฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ได้ 99.99% และกำจัดสิ่งปนเปื้อนขนาดเล็กในอากาศได้ 327 ชนิด เช่น ไวรัส แบคทีเรีย สปอร์เชื้อรา ไรฝุ่น ยีสต์ ฝุ่นละออง ละอองเกสรดอกไม้ และสารก่อภูมิแพ้

ติดต่อเรา

84/283 ซ.หมู่บ้านโชตนานิเวศน์ ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300

0825573981

 • facebook

Thanks for submitting!